Securing events

Hos OnSite Safety bliver vi ofte mindet om, at verden udvikler sig i en kedelig retning, hvor sikkerhedskravene er blevet langt højere end tidligere, når man skal afholde event.

Desværre er tendensen, at jo flere mennesker samlet på ét sted desto større risiko.

De 10 bud:

Kravene til eventarrangørerne er blevet skærpet, og hos OnSite Safety kan vi mærke, at vores kunder er blevet ekstra opmærksomme, når det kommer til Crowd Safety og Safety Management.

Som sikkerhedsvirksomhed har vi opstillet 10 vigtige bud, som kan være med til at sikre arrangementet på bedst mulig vis:

  1. Område for arrangementet skal indhegnes og afgrænses. Lav evt. inddeling for VIP og personale.
  2. Brug låger, porte, bomme og karruseller til at sikre kontrol af indgange.
  3. Undersøg medbragte genstande (tasker, poser mv.). Lav evt. kropsvisitering.
  4. Benyt videoovervågning, som er præventivt og sikrer dokumentation, ligesom der er mulighed for at verificere og tilkalde vagter og politi i en tilspidset situation.
  5. Indret en vagtstue/kommandocentral, hvor vagter kan se kameraerne fra pladsen og kommunikere fra vagtstuen til vagter på pladsen. Sørg for at have en hjertestarter.
  6. Finder arrangementet sted i ”de sene/mørke timer”, kan belysning benyttes til at oplyse de områder, hvor det er nødvendigt (adgangsveje, områder med materiel af værdi mv.)
  7. Benyt alarmer og tågegeneratorer til kontorer, containere og skurvogne, hvor der er materiel af værdi. Containere gør det nemmere at sikre og overvåge værdier under eventet.
  8. Har du fx event-udstyr af større værdi kan DNA-mærkning
  9. GPS-tracking kan benyttes til større maskiner og andet udstyr.
  10. Sørg for at have terrorsikring samt en plan herfor.

Ovenstående bud er 10 bud, som er givet ud fra vores seneste kunders arrangementer. Hver sikring bør tilpasses det enkelte event ud fra omfang, størrelse og risiko.

Du kan læse mere om sikring af event her, og vi drøfter gerne emnet med dig. Du kan finde kontaktoplysninger her.

Forside » blog » Securing events