VIDEO OVERVÅGNING INSTALLERET I TRAILER

Den videoindbyggede trailer er designet med henblik på hurtig og simpel mobilitet. Hovedfokus ligger på kvalitet og effekt uden at gå på kompromis med miljø. Traileren leveres med en teleskopmast med en højde på op til 9m.

I løsningen er der som udgangspunkt integreret 4 stk. PTZ IP IR kamera i den nyeste og bedste teknologi, hvoraf der filmes og optages i fuld HD video – alt efter jeres ønske. Vi kan levere live feed, optaget i trailerens videoenhed til en vagtstue placeret på stedet eller til en ønsket bruger, der kan holde øje med aktiviteten. Ifølge persondataloven forbliver optagelserne i vores hænder uden nogen form for offentliggørelse og udleveres udelukkende ved tyverirelaterede episoder.

SKRÆM TYVENE VÆK

I traileren kan der efter eget ønske integreres en højtaler, hvori det bliver muligt at tale direkte fra vagtcentralen til eventuelle indbrudstyve, hærværksfolk eller andre uønskede personer og gøre disse opmærksomme på, at de skal forlade området.

Der er mulighed for op til 4 LED projektører i enten 100-200W pr stk. for en god og stabil belysning med mulighed for døgnprogram med ure, timere og lux sensorer, således at vi kan opfylde jeres behov bedst muligt. Vi ønsker ikke at bruge belysning, der brænder unødvendigt igennem døgnet rundt.

Selvforsynende

Traileren er forsynet med et batteribaseret backupsystem med dertil knyttede solceller og nødstrømsgenerator. På den måde kan traileren være selvforsynende på steder, hvor der ikke er mulighed for fast strømtilslutning eller i tilfælde af strømafbrydelse. Overvågningstraileren kan være selvforsynende året rundet i mindst 3 måneder ad gangen – uden at vedligeholdelse bliver nødvendigt. Ved tilslutning af fast strøm kræves 230V 10A forsyning.

Andre sikkerhedsløsninger

For personlig beskyttelse og førstehjælp er der monteret en hjertestarter samt brandslukningsudstyr i traileren. Der er en helt stribe sikkerhedsanordninger indbygget i selve traileren som eksempelvis GPR tracker, vindmåler, elektrisk låsebare støtteben samt en komplet styring, som kan varsle eventuel strømafbrydelse, lavt strøm niveau på backup samt lavt niveau af brændstof til nødstrømsgeneratoren. Dertil rummer løsningen en lang række andre avancerede funktioner.

Hvor?                                               

Traileren er ideel til projekter, der er i bevægelse eller af kortere varighed – eksempelvis ved renovering og udvidelse af infrastruktur og skovbrug eller til festivaller og sportsbegivenheder som terrorsikring. Ligeledes kan traileren bruges ved akut sikring efter skader forvoldt af eksempelvis naturkatastrofer som orkan, oversvømmelse eller til bygepladser og steder, hvor et tilknyttet forsikringsselskab kræver overvågning indtil, der er etableret en mere permanent løsning.

Forside » trailer